ผ้าม่านทึบแสงสามารถกัน UV ได้เหมือนผ้าม่านกันยูวีหรือไม่ แตกต่างกันอย่างไร?

แตกต่างของผ้าม่านทึบ กับ ผ้าม่านกันยูวี

เมืองไทยอากาศร้อนรังสียูวียิ่งทำร้ายบ้าน ทำให้ที่อยูอาศัยที่เราต้องใช้เวลาอยู่กับมันไปอีกช่วงอายุคน จำเป็นต้องเย็น ซึ่งวิธีทำให้บ้านเย็นนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือการติดตั้งผ้าม่าน